skip to Main Content

WOHAs kunder

WOHA samarbejder både med offentlige og private virksomheder samt NGOére.
Vores kunder er primært videntunge organisationer og fagligt stærke ledere og specialister.
Vi arbejder med at styrke den enkelte, gruppen og organisationen.

Mette Bruun, HR Chef, Industriens Pension

Min erfaring er, at Birgitte og Lene møder lederne der hvor de er, og udfordrer med stor indsigt og empati.

Lea Joensen Farø, Konsulent, Rigsrevisionen

Et livsomvæltende forløb.

Frej Sorento Dichmann, Temaleder, Uddannelses og Forskningsministeriet

Jeg fik skubbet til mine personlige grænser på en fin og nænsom måde… og et klart indblik i min personlighed med støtte til at afprøve ny adfærd.

Rose Ulrich, Økonomikonsulent, Amager og Hvidovre Hospital – om outplacementforløb i WOHA:

Jeg fik hjælp til med det samme at lande på fødderne og se fremad. Fra at være meget vred og bitter var det vigtigt for mig, at jeg hurtigt kom ud af disse følelser, og fik styr på mine kompetencer og tro på, at der ikke var nogen faglig årsag til, at det var mig der blev fyret. Jeg fik de rette værktøjer og helt styr på både mine kompetencer og mine følelser og et job – og flere jobtilbud - indenfor 2 måneder.

Mette Paludan Truelsen, Head of Digital Fundraising, Læger uden grænser – om kurset Eksistentielt Lederskab:

Utrolig værdifuldt med relevante cases fra deltagernes egne erfaringer og udfordringer. Meget lærerigt forløb! Alt blev bakket op af relevant teori og jeg genbesøger ofte oplevelserne og læringen fra kurset. Både i det professionelle men også private liv.

Caspar Olausson, Afdelingsleder, Vejdirektoratet

Vi var meget glade for den professionelle hjælp, vi fik til at videreudvikle vores samarbejde ved at bruge profilanalyser – både det teoretiske afsæt og perspektivet til vores dagligdag, gjorde at vi kunne arbejde konkret med det. Vi var også meget tilfredse med måden Woha faciliterede vores samtaler på. Det fik nogle konstruktive drøftelser til at flyde.
Vi vil give WOHA vores varme anbefalinger til alle, der gerne vil arbejde med at forbedre samarbejdet og samarbejdskulturen i en afdeling.

Kristoffer Nilaus Tarp, Managing Director and Initiator, Concord Consulting – om Eksistentielt Lederskab:

Jeg forlod kurset Eksistentielt Lederskab med flere overraskende aha oplevelser og dybe erkendelser om private og professionelle forhold, som jeg på ingen måde havde formået at grave frem selv, og som jeg nu glæder mig til at omdanne til handling og holdning fremadrettet.

Arendse Plesner, Projektleder, Region Sjælland – om Stresshåndteringskursus:

Det var bare så brandgodt. Super veltilrettelagt og velafviklet kursus.

Claus Lundgaard, Divisionsdirektør, Arkil A/S

Den bedste personlige – og arbejdsmæssige – investering. Det har givet mig en helt anden gennemslagskraft både op og ned i organisationen.

Jane Hvolbæk Nielsen, Institutdirektør, Professor, DT

Stærke relationer, har givet mig et mærkbart stærkere fundament som leder - med et solidt udgangspunkt i mig selv som menneske og som leder

Søren Kristensen, Efterforsker i Fødevarerejseholdet, Fødevarestyrelsen

På ½ år har jeg udviklet mig mere, end jeg på nogen måde havde kunnet forstillet mig.

Vibeke Højbjerg Kontorchef, Fødevarestyrelsen

 

Min tid i ledernetværk hos Birgitte og Lene har styrket mit lederskab, og jeg har sat stor pris på kombinationen mellem teori og praksis. I ledernetværket har jeg fået indblik i og perspektiver på forskellige lederdiscipliner. Gennem dialog om konkrete cases, er teorien altid blevet omsat til praktisk læring, som har været et værdifuldt bidrag til min udvikling som leder.

Tine Sværdborg, Teamchef Niras

Det 3 rum er et åndehul fra hverdagen hvor man har mulighed for at tage sig selv og sit lederskab alvorligt.

Martin Müller, Udviklingschef Convergens A/S

Jeg har fået ”omprogrammeret” min opfattelse af følelser. Nu er de ikke længere bare forstyrrende støj, men jeg kan faktisk bruge følelser aktivt som leder. Jeg kan ikke bare lede mere mine medarbejdere mere målrettet. Nu kan jeg også forstå og håndtere mine chefer og vores kunder langt bedre.

Lis Alban, Chefforsker, Adj. Professor, Landbrug & Fødevarer

Har givet mig energi og lyst til at se med friske øjne på samarbejdet med kolleger og studerende, så jeg i dag er mere glad end nogensinde før.

Merete Engel – Læger uden grænser Head of HR Field

Ind til kernen i problematikken… Kroppen og intuitionen er med hele vejen.

Susanne Juul Jarlov, Personalechef Fødevarestyrelsen

WOHA er en seriøs samarbejdspartner med høj etik i opgaveløsningen og høj faglig kompetence.

Altid 100% faglig kompetent og nærværende respons.

Helle Bossen Konradsen, Sektordirektør, læge dr.med., Statens Serum Institut

Lene og Birgitte arbejder meget seriøst og professionelt. Vi har haft stor glæde af og effekt af deres indsats.

Gregers Gram, Scientific Advisor, GlaxoSmithKline Pharma A/S

Kurset Stærke Relationer var en øjenåbner for mig. Selvom jeg har deltaget i mange andre kurser, gav forløbet noget helt særligt. Som ”tung” specialist har det været en gave for mig at lære at bruge min personlige autoritet – sammen med min faglige viden. Det giver mig en naturlig tyngde og gennemslagskraft og gør samarbejdet både lettere og mere effektivt

Vi har bl.a. kunder fra:

Arkil A/S, Beskæftigelsesministeriet, Børnefonden, CBS, Convergens A/S, Co-Ro Food, COWI, Copenhagen Economics, Danner, Dansk Ornitologisk Forening, Den Danske Dyrlægeforening, DM, DTU, Erhvervsskolen Nordsjælland, Forsikring og Pension, Forsknings-Innovationsstyrelsen, Fugleværnsfonden, Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, GlaxoSmithKline A/S, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, IT-Universitetet, KFUM´s Sociale arbejde, Kort og Matrikelstyrelsen, Kvinfo, Københavns Kommune, Københavns Universitet, Ligestillingsafdelingen, Lyngby-Taarbæk Kommune, Lægemiddelstyrelsen, Læger Uden Grænser, Miljøministeriets Departement, Naturstyrelsen, Niras, NKT-kabel, Personalestyrelsen, Psykiatrifonden, PTU, PostDanmark, Rigsrevisionen, Socialministeriet, Statens Serum Institut, Sundhed.dk, Sundhedsstyrelsen, University College Lillebælt, Økonomi- og Erhvervsministeriet

spire
Back To Top