skip to Main Content

Det siger vores kunder:

Min erfaring er, at Birgitte og Lene møder lederne der hvor de er, og udfordrer med stor indsigt og empati.

Et livsomvæltende forløb.

Jeg fik skubbet til mine personlige grænser på en fin og nænsom måde… og et klart indblik i min personlighed med støtte til at afprøve ny adfærd.

Jeg fik hjælp til med det samme at lande på fødderne og se fremad. Fra at være meget vred og bitter var det vigtigt for mig, at jeg hurtigt kom ud af disse følelser, og fik styr på mine kompetencer og tro på, at der ikke var nogen faglig årsag til, at det var mig der blev fyret. Jeg fik de rette værktøjer og helt styr på både mine kompetencer og mine følelser og et job – og flere jobtilbud - indenfor 2 måneder.

Utrolig værdifuldt med relevante cases fra deltagernes egne erfaringer og udfordringer. Meget lærerigt forløb! Alt blev bakket op af relevant teori og jeg genbesøger ofte oplevelserne og læringen fra kurset. Både i det professionelle men også private liv.

Vi var meget glade for den professionelle hjælp, vi fik til at videreudvikle vores samarbejde ved at bruge profilanalyser – både det teoretiske afsæt og perspektivet til vores dagligdag, gjorde at vi kunne arbejde konkret med det. Vi var også meget tilfredse med måden Woha faciliterede vores samtaler på. Det fik nogle konstruktive drøftelser til at flyde.
Vi vil give WOHA vores varme anbefalinger til alle, der gerne vil arbejde med at forbedre samarbejdet og samarbejdskulturen i en afdeling.

Jeg forlod kurset Eksistentielt Lederskab med flere overraskende aha oplevelser og dybe erkendelser om private og professionelle forhold, som jeg på ingen måde havde formået at grave frem selv, og som jeg nu glæder mig til at omdanne til handling og holdning fremadrettet.

Det var bare så brandgodt. Super veltilrettelagt og velafviklet kursus.

Den bedste personlige – og arbejdsmæssige – investering. Det har givet mig en helt anden gennemslagskraft både op og ned i organisationen.

Stærke relationer, har givet mig et mærkbart stærkere fundament som leder - med et solidt udgangspunkt i mig selv som menneske og som leder

På ½ år har jeg udviklet mig mere, end jeg på nogen måde havde kunnet forstillet mig.

 

Min tid i ledernetværk hos Birgitte og Lene har styrket mit lederskab, og jeg har sat stor pris på kombinationen mellem teori og praksis. I ledernetværket har jeg fået indblik i og perspektiver på forskellige lederdiscipliner. Gennem dialog om konkrete cases, er teorien altid blevet omsat til praktisk læring, som har været et værdifuldt bidrag til min udvikling som leder.

Det 3 rum er et åndehul fra hverdagen hvor man har mulighed for at tage sig selv og sit lederskab alvorligt.

Jeg har fået ”omprogrammeret” min opfattelse af følelser. Nu er de ikke længere bare forstyrrende støj, men jeg kan faktisk bruge følelser aktivt som leder. Jeg kan ikke bare lede mere mine medarbejdere mere målrettet. Nu kan jeg også forstå og håndtere mine chefer og vores kunder langt bedre.

Har givet mig energi og lyst til at se med friske øjne på samarbejdet med kolleger og studerende, så jeg i dag er mere glad end nogensinde før.

Ind til kernen i problematikken… Kroppen og intuitionen er med hele vejen.

WOHA er en seriøs samarbejdspartner med høj etik i opgaveløsningen og høj faglig kompetence.

Altid 100% faglig kompetent og nærværende respons.

Lene og Birgitte arbejder meget seriøst og professionelt. Vi har haft stor glæde af og effekt af deres indsats.

Kurset Stærke Relationer var en øjenåbner for mig. Selvom jeg har deltaget i mange andre kurser, gav forløbet noget helt særligt. Som ”tung” specialist har det været en gave for mig at lære at bruge min personlige autoritet – sammen med min faglige viden. Det giver mig en naturlig tyngde og gennemslagskraft og gør samarbejdet både lettere og mere effektivt

Vi har bl.a. løst opgaver for:

Arkil A/S, Beskæftigelsesministeriet, Børnefonden, CBS, Convergens A/S, Co-Ro Food, COWI, Copenhagen Economics, Dansk Ornitologisk Forening, Den Danske Dyrlægeforening, DM, DTU, Erhvervsskolen Nordsjælland, Forsikring og Pension, Forsknings-Innovationsstyrelsen, Fugleværnsfonden, Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, GlaxoSmithKline A/S, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, IT-Universitetet, KFUM´s Sociale arbejde, Kort og Matrikelstyrelsen, Kvinfo, Københavns Kommune, Københavns Universitet, Ligestillingsafdelingen, Lyngby-Taarbæk Kommune, Lægemiddelstyrelsen, Læger Uden Grænser, Miljøministeriets Departement, NaturErhverv, Naturstyrelsen, Niras, NKT-kabel, Personalestyrelsen, PTU, PostDanmark, Rigsrevisionen, Socialministeriet, Statens Serum Institut, Sundhed.dk, Sundhedsstyrelsen, University College Lillebælt, Økonomi- og Erhvervsministeriet

WOHA Spire
Back To Top