skip to Main Content

Hvor meget hovedmenneske er du?

Vælg det svar, der passer bedst til dig, og klik på knappen nederst på siden for at få dit resultat.

Testen er ikke egnet for mennesker med kroniske sygdomme og smerter.

1.Vil du sige at dit energiniveau generelt er
2.Er din vejrtrækning:
3.Kan du lige nu mærke et sted i din krop, hvor du mærker behag? (fx styrke, afslappethed eller ro)
4.Bliver du længe i ubehagelige situationer/relationer uden at ”flytte dig”?
5.Kan du generelt mærke, hvad der er meningsfuldt og vigtigt for dig? (mærke det og ikke udelukkende tænke dig til det)
6.Har du ofte så mange tanker, at de er forstyrrende for dig?
7.Får du for det meste ikke holdt pause, fordi du liiiige skal lave noget?
8.Oplever du at pligt og ansvar fylder uforholdsmæssigt meget i dit liv?
9.I hvilket omfang er du spontan og gør det du har lyst til?
10.Hvordan taler du til dig selv?
11.Når du har ondt i din krop, får du så taget hånd om det i tide?

Back To Top