skip to Main Content

Stærke relationer – Stærke Resultater

6 måneders udviklingsforløb

Stærke Relationer er for dig der er ambitiøs og fagligt stærk leder eller specialist og ønsker at arbejde målrettet med at professionalisere dine sociale og relationelle kompetencer – for derigennem at skabe endnu bedre resultater.

Et halvårligt udviklingsforløb, der består af 3 moduler á 2 dage samt 4 personlige coachingsamtaler. Der er 12 deltagere, samt 2 erfarne konsulenter hele vejen igennem. På den måde sikrer vi, at fokus forbliver vedkommende og relevant.

Stærke relationer kan vi ikke læse os til. Du har måske allerede været på længevarende kurser om ledelse og projektledelse, men mangler for alvor at kunne omsætte de mange teorier og værktøjer i din hverdag.

Stærke Relationer er for dig, der ønsker mærkbare forbedringer i relationen til dig selv og til andre, så det sætter sig varige spor. Læs hér hvad tidligere kursister har fået ud af det.

Forløbet skræddersyes til deltagernes konkrete mål. Såsom fx:

  • Bedre balance, ro og nærvær.
  • Gennemslagskraft, en styrket personlig autoritet, hvor du træder tydeligt i karakter uden at træde på andre.
  • Evnen til at skabe konstruktive samarbejdsrelationer, hvor I får talt om det, der er svært, så I kan få løftet kvaliteten og effektiviteten.
  • Evnen til at håndtere konflikter og vanskelige situationer hurtigere og bedre.
  • Evnen til at få andre med og give plads til andres forskellighed, motivere og talentudvikle, så dine medarbejdere og samarbejdspartnere blomstrer.

Hør mere


Læs mere

På kurset deler vi ud af den nyeste hjerneforskning, bl.a. teorierne bag neuroaffektiv ledelse, der afdækker, hvor uhyre sociale vi mennesker er, og dermed hvor meget, og hvordan vi mennesker, påvirker hinanden konstant.

Du får et nyt begrebsapparat, direkte omsætbare modeller og nye afgørende perspektiver. Vi tager afsæt i fokuserede teoretiske oplæg, men hovedvægten bliver lagt på at træne din evne til at mærke dig selv og andre, vi træner i at integrere dine kropslige, følelsesmæssige og mentale kompetencer.

Vi arbejder med en vekselvirkning af oplevelsesorienterede øvelser, refleksion, dialog og kontinuerlig personlig feed-back fra deltagerne og de to konsulenter. Du vil træne i konkret ny adfærd i egen hverdag mellem moduler og samtaler.

På ½ år har jeg udviklet mig mere end jeg på nogen måde havde kunnet forstille mig.

  • Søren Kristensen, Efterforsker i Fødevarerejseholdet, Fødevarestyrelsen
spire

STED
La Oficina
Suomisvej 4
1927 Frederiksberg

PRIS
28.750 + 2.900 kr. i ophold/forplejning + moms

KURSER

De 4 samtaler aftales individuelt.

Efterår 2022
Modul 1:
Den 22. – 23. september

Modul 2:
Den 27. – 28. oktober

Modul 3:
Den. 28. + 29. november

Forår 2023
Modul 1:
Den 30. – 31. marts

Efterår 2023
Modul 1:
Den 28. – 29. september

Back To Top