skip to Main Content

Stærke relationer – Stærke Resultater

Internt forløb

Stærke relationer – stærke resultater har vi gennem de sidste 8 år afholdt som et åbent kursus 2 gange årligt, nu udbyder vi det også som et lukket forløb internt i jeres organisation.

Formålet:
Styrke relationer og relationskompetencer hos nøglepersoner på tværs af organisationen hos fx ledere, projektledere, og specialister eller i projekter/grupper hvor det er vitalt at relationerne fungerer. Forløbet er intensivt og ambitiøst og formålet er at professionaliserede de sociale og relationelle kompetencer med henblik på at opnå bedre resultater

Et halvårligt udviklingsforløb, der består af 3 moduler á 2 dage samt 4 personlige samtaler med garanteret adfærdseffekt, der kan være mellem 12-15 deltagere samt 2 erfarne konsulenter hele vejen at igennem. På den måde sikrer vi at fokus forbliver vedkommende og relevant.

Udbytte:.

  • Styrke samarbejdet i de enkelte enheder
  • Styrke samarbejdet på tværs i organisationen
  • Styrke samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, kunder, borgere, m.m
  • Fælles viden og sprog
  • Træning i at påvirke lede og påvirke gruppedynamikker på en hensigtsmæssig måde

Forløbet skræddersyes, i forhold til jer som organisation og i forhold til hver enkelt af deltagerne der formulerer konkrete mål som fx:

  • Gennemslagskraft, en styrket personlig autoritet ved at du enten kommer mere eller mindre på banen – og hvor du træder i karakter uden at træde på andre
  • Evnen til at skabe konstruktive samarbejdsrelationer, hvor I også taler om det der er svært og løbende afstemmer og genafstemmer.
  • Evnen til at håndtere konflikter og vanskelige situationer bedre og hurtigere
  • Bedre balance, ro og nærvær
Læs mere

På kurset deler vi ud af den nyeste hjerneforskning, bl.a. teorierne bag neuroaffektiv ledelse, der afdækker, hvor uhyre sociale vi mennesker er, og dermed hvor meget, og hvordan vi mennesker, påvirker hinanden konstant.

Deltagerne får et nyt begrebsapparat, direkte omsætbare modeller og nye afgørende perspektiver. Vi tager afsæt i fokuserede teoretiske oplæg, men hovedvægten bliver lagt på at træne deltagernes evne til at mærke sig selv og andre, vi træner i at integrere de kropslige, følelsesmæssige og mentale kompetencer.

Vi arbejder med en vekselvirkning af oplevelsesorienterede øvelser, refleksion, dialog og kontinuerlig personlig feed-back fra deltagerne og de to konsulenter

På ½ år har jeg udviklet mig mere end jeg på nogen måde havde kunnet forstille mig.

  • Søren Kristensen, Efterforsker i Fødevarerejseholdet, Fødevarestyrelsen
spire

Kontakt os for en uforpligtende samtale, så vi sammen kan skræddersy et forløb, så det passer til jer.

Back To Top