skip to Main Content

Relationsledelse og resultater

Overbygning på Stærke relationer

Du har deltaget på Stærke relationer – stærke resultater og ønsker nu at gå et spadestik dybere i din forståelse af dig selv andre og relationerne.

Et halvårligt udviklingsforløb, der består af 3 moduler á 2 dage samt 4 personlige samtaler, hvor dit udbytte vil være:

  • Større fleksibilitet og et bedre repertoire, der kan skabe konstruktive samarbejder – også med relationer, der ikke umiddelbart er så nemme
  • Inspiration til at forstå og drive processer, projekter og grupper – gennem konflikter, interessemodsætninger og faglige forskelligheder
  • Et større indblik i dine skyggesider, ”projektioner” og glemte ressourcer
  • Mere ro og nærvær -en etableret praksis for kontinuerlig nærværstræning
  • Øget bevidsthed om egne personlige udtryk og aftryk -tydelighed og autencitet, kropslig og verbal kommunikation
Læs mere

På kurset deler vi ud af den nyeste hjerneforskning, bl.a. teorierne bag neuroaffektiv ledelse, der afdækker, hvor uhyre sociale vi mennesker er, og dermed hvor meget, og hvordan vi mennesker, påvirker hinanden konstant.

Deltagerne får et nyt begrebsapparat, direkte omsætbare modeller og nye afgørende perspektiver. Vi tager afsæt i fokuserede teoretiske oplæg, men hovedvægten bliver lagt på at træne deltagernes evne til at mærke sig selv og andre, vi træner i at integrere de kropslige, følelsesmæssige og mentale kompetencer.

Vi arbejder med en vekselvirkning af oplevelsesorienterede øvelser, refleksion, dialog og kontinuerlig personlig feed-back fra deltagerne og de to konsulenter.

På ½ år har jeg udviklet mig mere end jeg på nogen måde havde kunnet forstille mig.

  • Søren Kristensen, Efterforsker i Fødevarerejseholdet, Fødevarestyrelsen
spire

STED
La Oficina
Suomisvej 4
1927 Frederiksberg

PRIS
32.500 kr. excl. Moms + 2.500 kr. i forplejning

KURSER

De 4 samtaler aftales individuelt.

Efterår 2022
3 moduler:
Den 1. – 2. september 2022
Den 13. – 14. oktober 2022
Den 17. – 18. november 2022

 

Back To Top