Kunder

WOHA samarbejder både med offentlige og private virksomheder.

Vores kunder er primært videntunge organisationer og fagligt stærke ledere og specialister.
Vi arbejder med at styrke den enkelte, gruppen og organisationen.

”En bevægende øjenåbner personligt og fagligt. Kurset er direkte brugbart i hverdagen. Kombinationen af kursus og coaching har været alt afgørende.”

Sannie Fisker, Deputy Director and Head of Policy & Consultancy, DTU Entrepreneurship

”Inspirerende, udfordrende og udviklende. Jeg er blevet mere inkluderende, åben og positiv. Det har kort sagt sat store spor i mit liv.”

Morten M. K. Sørensen, Seniorprojektleder, Niras

”Jeg er blevet udfordret (godt nok blidt og kærligt), til at sætte tempoet ned og mærke ind i hvor jeg havde mig selv i komplekse ledelsesproblematikker… det har gjort mig mere
sikker, rolig og autentisk i mit lederskab.”

Mette Ide Davidsen, Director, Global Health Programmes, Novo Nordisk Fonden

”Kurset hjalp mig til at få et betydeligt bedre forståelse af mig selv og ikke mindst min idé om mig selv. Følelser er vigtige og skal bruges i ledelse. Kurset fik skubbet mig og min kommunikation til en mere inkluderende ledelse.”

Olivier Paul Langlois, Manager, Operation, Demant

”Jeg blev langt bedre til at forstå og udtrykke mine følelser (dem alle sammen) og bruge dem som supplement til min analytiske tilgang. Det gør livet noget nemmere, både arbejdsmæssigt
og privat.”

Mikkel Bernt Nielsen, Chefkonsulent, Afdeling for strategisk folkesundhed, Københavns Kommune

“Et livsomvæltende forløb.”

Lea Joensen Farø, Konsulent, Rigsrevisionen

”Jeg fik skubbet til mine personlige grænser på en fin og nænsom måde… og et klart indblik i min personlighed med støtte til at afprøve ny adfærd.”

Frej Sorento Dichmann, Temaleder, Uddannelses og Forskningsministeriet

“Utrolig værdifuldt med relevante cases fra deltagernes egne erfaringer og udfordringer. Meget lærerigt forløb! Alt blev bakket op af relevant teori og jeg genbesøger ofte oplevelserne og læringen fra kurset. Både i det professionelle men også private liv.”

Mette Paludan Truelsen, Head of Digital Fundraising, Læger uden grænser

“Det var bare så brandgodt. Super veltilrettelagt og velafviklet kursus.”

Arendse Plesner, Projektleder, Region Sjælland

“Den bedste personlige – og arbejdsmæssige – investering. Det har givet mig en helt anden gennemslagskraft både op og ned i organisationen.”

Claus Lundgaard, Divisionsdirektør, Arkil A/S

“På ½ år har jeg udviklet mig mere, end jeg på nogen måde havde kunnet forstillet mig.”

Søren Kristensen, Efterforsker i Fødevarerejseholdet, Fødevarestyrelsen

VI HAR BL.A
KUNDER FRA:

Arkil A/S
Beskæftigelsesministeriet
Brøndby Kommune
COWI
Danmarks Statistik
Danske Hospitalsklovne
Demant
Dignity
DR
DTU
Erhvervsstyrelsen
EVA
Fritz Hansen
Forsikring og Pension
Forsvarsministeriet
Frederiksberg Kommune
Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen
Holbæk Sygehus
Kriminalforsorgen
Københavns Kommune
Københavns Universitet
Landbrug og Fødevarer
Landbrugsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Læger Uden Grænser
Lærerstandens Brandforsikring
Mødrehjælpen
Niras
Novo Nordisk
Novo Nordisk Fonden
Region H
Rigsrevisionen
RUC
Skat,
Statens Serum Institut
TV2
World Animal Protection