skip to Main Content

Udvikling af velfungerende lederteams

Vi udvikler ledergrupper til effektive lederteams. Et effektivt lederteam udnytter teamets samlede kompetencer og forskelligheder bedst muligt, og har opbygget et fælles fundament af tillid og åbenhed, der gør det muligt for temaet at arbejde mod fælles mål og agere som en handlekraftig, synlig og samlet ledelse.

Vi reducerer det spild af effektivitet, som mange lederteams kender, når energien går på magtkampe og positioneringer, pleje af egne interesser, uklar kommunikation og manglende engagement i de fælles overordnede mål.

Vi opbygger en struktureret ramme, hvor den gensidige sparring og udvikling af lederteamet kan finde sted på en professionel, fortrolig og tillidsskabende måde.

Der er fokus på den enkeltes bidrag til teamet, på gruppens indre dynamik og på at få mest mulig effekt og synergi ud af teamets mange forskellige personligheder og faglige erfaringer.

Forløbet skræddersyes efter aftale. Et forløb strækker sig typisk fra 3 – 12 måneder. Vi arbejder med ledergruppens konkrete opgaver og mål. Vi følger ledergruppen på arbejde, og træner gruppen samlet og individuelt, giver feed-back og ny inspiration til konkrete ændringer i ledergruppens arbejde – både internt i gruppen og i ledergruppens arbejde udadtil.

Lene og Birgitte arbejder meget seriøst og professionelt. Vi har haft stor glæde af og effekt af deres indsats.

  • Helle Bossen Konradsen – Sektordirektør, læge dr.med. – Statens Serum Institut
spire

Kontakt os for en uforpligtende og gratis før-samtale, og vurder om et forløb er relevant for jer.

spire
Back To Top