skip to Main Content

Stress

Lær at leve med pres og få hjælp til at komme ud af stress

I WOHA arbejder vi både med at forebygge stress og med at hjælpe stressramte tilbage til en sund balance i livet.

For dig der er akut stressramt tilbyder vi: Coaching og terapi, hvor vi målrettet arbejder med dig, din konkrete situation, og din evne til at opbygge din balance igen. Sammen finder vi de helt konkrete værktøjer – kropslige, mentale og mindfulle- der netop kan hjælpe dig.

For dig der vil lære at finde en sund balance og måske er på vej tilbage fra en stress sygemelding vil det halvårlige udviklingsforløb ”Stærke Relationer – Stærke Resultater” være en oplagt mulighed.

Er du HR person kan kurset ”Neuroaffektiv HR – HR med hoved og krop ”, give dig nye perspektiver og handlemuligheder i din rådgivning af såvel ledere som medarbejdere om stress. Du får nye kropslige og mentale værktøjer og et analyse- og styringsværktøj, der er direkte anvendeligt i dit arbejde som rådgiver, coach og sparringspartner.

Er du leder kan individuel ledercoaching, en supervisionsgruppe for ledere samt kurset ”Neuroaffektivt lederskab – Lederskab med hoved og krop” ligeledes være relevant. Alle nævnte aktiviteter giver dig konkret sparring på konkrete udfordringer.

Læs mere

Et individuelt ansvar
Både stressforebyggelse og -håndtering kræver ideelt set både en indsats af dig, der er stresset, af din arbejdsplads og af din nærmeste familie.

Men verden er ikke altid så ideel, som vi kunne ønske os. Arbejdslivets pres, de uendelige muligheder og de mange ønsker og drømme, vi har både til vore arbejds- og privatliv skaber alt sammen et fundamentalt behov for at kunne håndtere pres.

Sagt med andre ord, vi mener at den enkelte har et ansvar for at lære at leve med pres og leve godt med pres. Men for de fleste er det noget, vi skal lære, og det vil vi meget gerne hjælpe med i WOHA.

Pres påvirker os både mentalt, følelsesmæssigt og ikke mindst kropsligt, og skal vi lære at leve sundt med pres, så er det også alle tre informationskanaler, vi skal lære at bruge på en sund måde:

  • Lytte til -og respektere – kroppens signaler og den fundamentale viden, vores krop rummer.
  • Registrere følelsernes information om, hvordan vi egentlig har det
  • Lære at tænke realistisk om vores krop, vores følelser og den situation vi er i.
  • Omsætte denne information til konkrete ændringer i vores hverdag.

Det er vejen til at få styrket vores indre platform, vores indre robusthed, så vi kan leve med et større pres omkring os, ikke mindst fordi vi, har fået mindske vores eget pres inde fra.

For nogle af os er det en lang proces – og en vedvarende proces – at holde balancen. Men vores mangeårige erfaring viser os, at vi kan lære rigtig meget af vores pres og stress og skabe bedre liv og arbejdsliv for os selv, og dermed også for dem omkring os.

Også et ledelsesansvar
Stress er ikke kun et personligt ansvar. Ledere skal naturligvis lede på en måde, så medarbejdere kan trives og bruge sig selv bedst. Derfor er det også en helt integreret del af et velfungerende lederskab at forebygge stress – også lederens egen – og aktivt støtte omsorgsfuldt op om medarbejdere, der alligevel bliver ramt af stress.

Det er ikke altid så enkelt, som det lyder. Derfor er det vigtigt, at ledere prioriterer time-outs i en travl hverdag, så man når at forholde sig aktivt til egen og andres ”pres-niveau” i tide.

I WOHA tilbyder vi fx en supervisionsgruppe for ledere , hvor man bl.a. kan få fast tilbagevendende og professionel sparring på de stress problematikker, der er omkring én.

Det er også et samfundsmæssigt ansvar, når stress nærmest er blevet et vilkår i et moderne arbejdsliv. Men samfundet er jo os, og det ændrer sig sandsynligvis ikke, før vi er mange nok, der har lært at finde en balanceret måde at være i vores arbejdsliv – og livet på.

Man når virkelig helt ind til kernen af, hvad der gør én til et tilfredst menneske, og hvad der gør en til en dygtig leder.

  • Tine Sværdborg – Teamchef – Niras

 

spire

Kontakt os for en uforpligtende og gratis samtale, så kan vi i fællesskab finde ud af, hvad du kan have glæde af.

WOHA Spire
Back To Top