skip to Main Content

Gå hjem møder

 

WOHA holder gå-hjem-møder af 1 1/2 – 3 timers varighed.  Emnerne er mange og kan skræddersyes til sammenhængen. Send os en mail, så ringer vi jer op.

UNBOSS
Lars Blaaber, Partner og Direktør fra bygherrerådgivningsvirksomheden V2C kommer og fortæller om deres erfaringer med at skabe værdi og motivation uden brug af kontrol, pseudoarbejde og mus samtaler.

 

Forpligtende fællesskaber, selvledelse, løbende forventningsafstemning og fleksibilitet var kerneværdierne da Peer Kisbye og Lars Blaaberg startede egen virksomhed i 2014, som de selv kunne have lyst til at være ansat i – i dag er de ca. 70 medarbejdere med 30 på venteliste til at blive ansat.

Topchefen indefra
– få en dybere indsigt i hvad der rør sig på øverste etage.

Mød Mette Stuhr, mangeårig konsulent, coach og underviser på den internationalt anerkendte Business School INSEADs, og tidligere topchef i Danisco. Vi møder mange mellemledere og medarbejdere, der har svært ved at forstå deres topchefer, og vi tænker, der er et stort potentiale i at få organisationer til at hænge bedre sammen. Kom og bliv klogere sammen med os.

Ledelse og Filosofi
v. Thomas Ryan Jensen

Som leder har du en personlig ledelsesfilosofi; nogle grundlæggende antagelser om hvad ledelse er, hvad der kendetegner god ledelse, og af hvilke grunde du selv er – og bør være – leder. Det er ikke sikkert, du er bevist om din filosofi eller at du har opdateret den for nylig – men det er sikkert, at du har den. Din ledelsesfilosofi har afgørende betydning for, hvordan du tænker, bedømmer og handler i din daglige ledelse. Derfor er det vigtigt at blive klogere på din filosofi.

 

Gå-hjem mødet vil forme sig som en anledning til at udforske din og andres ledelsesfilosofi. Med afsæt i eksistentielle, etiske og erkendelsesteoretiske perspektiver og ved hjælp af filosofiske metoder vil vi skabe rum og inspiration til at afdække, afklare og formulere lidt af den filosofi, du baserer dit levede lederskab på.

 

Thomas Ryan er filosof og partner i ”Ryan & Højlund – filosofi i organisationer”. Han er derudover chefkonsulent og underviser ved ledelsesenheden på Københavns Professionshøjskole.

Leder kom ned i kroppen
Bliv langt stærkere og klogere!

Hvordan ”kommer man ned” i kroppen” og hvad kan du få ud af det?

Hvordan integrere den rationelle tænkning med følelsesmæssige og ikke mindst kropslige kompetencer og informationer?

 

Vi introducerer dig for 3 neuro-affektive ”kompasser” – et basalt styringsværktøj – der gør dig i stand til at lede både de rationelle og ikke-rationelle kræfter i din organisation.

Så du kan navigere efter mening, ro og glæde, selv om du befinder dig under pres, med krav om øget effektivitet og i turbulente forandringer.

 

Kom og hør hvordan du i øvrigt kan udvide dit ledelsesrepetoire og få fat i din fulde ledelseskapacitet, og hvordan det kan bidrage til trivsel og effektivitet.

spire

Styrk din indre robusthed

Naviger sikkert gennem pres og forandringer!

Brug kroppens vitale kompetencer og opbyg din indre robusthed.

Når du får kroppen med i dit personlige lederskab, kan du bevæge dig mere sikkert igennem livet.

Få introduktion til 3 ”kompasser”, så du kan navigere efter mening, ro og glæde, selv om du befinder dig under pres, med krav om øget effektivitet og i turbulente forandringer.

 

De 3 kompasser, vi bruger i WOHA er oprindelig udviklet af psykologerne Susan Hart og Marianne Bentzen og viderefortolket af flere andre – bl.a. os: Kropskompasset, Det limbiske kompas og Det mentale kompas – læs mere om dem under vores blogs.

 

På gå-hjem-mødet vil vi veksle mellem oplæg og øvelser, så at kompasserne giver mening for den enkelte og kan blive en hjælp til at styrke evnen til både at passe på sig selv og de andre i svære situationer.

SCT – ”System Centered Training”

Ledelse af grupper med SCT

Her får du en introduktion til tankerne bag SCT – og en smagsprøve på, hvordan du kan arbejde målrettet med at udvikle de grupper og teams, du leder eller er en del af.

 

Hvordan kan det være at begavede og engagerede mennesker ikke formår at få det optimale ud af et samarbejde? Og hvad skal der til for, at vi for alvor kan bruge os selv bedst, også når vi er sammen?

 

SCT er udviklet af den amerikanske psykiater Yvonne Agazarian. Hendes svar er, at vi som mennesker har en kæmpe udfordring med at rumme forskellighed. Hun har derfor udviklet en teori – og en praksis, der kan skabe de bedste rammer for at grupper kan lykkes med at integrere og bruge de forskelligheder – fagligheder, og personligheder – der er i gruppen.

 

Vi har haft den store oplevelse at deltage i grupper under Agazarians ledelse, og har god gavn af hendes erfaringer i vores arbejde med teamudvikling.

sct-illustration
Back To Top