Konflikter som udviklingsområde

Konflikter i relationer er, når uenigheder fører til spænding, ubehag og følelse af fare på færde.

De færreste af os synes om konflikter. Nogle af os går gennem tilværelsen med en stor opmærksomhed på at undgå nogensinde at lægge os ud med andre mennesker. Andre af os oplever hyppigt at vi kommer i konflikt, ofte uden at ville det. Begge tilgange har omkostninger.

Konflikter er et vilkår i vores liv – og det vi ofte overser er, at konflikterne også rummer muligheder. Muligheder for at udvikle os, som individer, som par, som team, familie, organisation.

Fordi konflikter peger på, at der er noget vigtigt på spil. Det vi er uenige om er vigtigt. Relationen er vigtig.

Konflikter i parforholdet kan føre til, at vi går fra hinanden. Men de kan også føre til, at vi viser sårbare sider af os selv, viser hvor vigtige vi er for hinanden, og opdager at vi kan mødes og tale sammen på dybere måder, end vi før har erfaret. At mere af os selv, flere af både de lyse og de mørke farver, kan rummes i vores forhold.

Konflikter i teamet eller organisationen kan føre til stress, sygemeldinger, dårligt arbejde, stilstand og sammenbrud. Og de kan føre til tiltrængte samtaler om kvaliteten af og formålet med det arbejde vi laver, føre til nødvendige samtaler om tryghed og utryghed, til afklaring af indflydelse og magt – så alle kan trives bedre og performe bedre.

Konflikter rummer et stort potentiale for både afvikling, indvikling og udvikling. Hvad konflikten fører til, afhænger rigtig meget af, hvad vi gør med den. Hvordan og hvornår vi forholder os til tegnene på konflikt. De vigtigste værktøjer i et godt konfliktberedskab, både i det personlige og det organisatoriske liv, er opmærksomheden og modet til at stoppe op og undersøge, hvad der er på spil, når vi mærker at noget bliver anspændt og ufrit. Være konfliktkloge, i stedet for konfliktanalfabeter.

Konflikthåndtering er noget alle mennesker, grupper og organisationer kan træne og blive bedre til. Til glæde for trivslen, samværet, kerneopgaven og økonomien.

Dorte Holmberg
Kultursociolog, Psykoterapeut og Konfliktmægler

”Uvurderligt at lære mine styrker og svagheder som leder bedre at kende. Den indsigt og viden om ledelses mange facetter og tilgange til mig som menneske, som jeg mødte hos WOHA, er helt enestående.”

Dina Celia Madsen, Områdechef, Eva

”Inspirerende, udfordrende og udviklende. Jeg er blevet mere inkluderende, åben og positiv. Det har kort sagt sat store spor i mit liv.”

 Morten M. K. Sørensen, Seniorprojektleder, Niras