skip to Main Content

Kollegial Feed-Back i praksis – Det vigtigste relationelle værktøj

Kollegial Feed-Back i praksis – Det vigtigste relationelle værktøj

Alle taler om det; den gode, anerkendende og konstruktive feed-back – men virkelig få praktiserer det.

Det er nemlig svært, sårbart og nøgent at både give og modtage, og det kræver træning. Til gengæld er det den dejligste næring og topmotiverende at få den, når det sker i kontakt, kommer fra hjertet og der ikke ligger bevidste eller ubevidste motiver bag.

 

Feed-back – meget mere end sandwichmodellen

Københavns kommune – Center for Diabetes (CFD), valgte i 2020 at igangsætte et større 2-årigt samtale feed-back projekt for 20 sundhedsprofessionelle medarbejdere*. Formålet var at understøtte en fælles kultur, det tværfaglige samarbejde, samt sikre en ensartethed i kvalitet og indhold i samtalerne.

Til feed-back samtalerne var vi 4 personer til steder:

  • Borger som skulle have en indledende samtale
  • Sundhedsprofessionel 1, som skulle gennemføre samtalen
  • Sundhedsprofessionel 2 (kollega), der efter samtalen skulle give feed-back på samtalen
  • Konsulent, der skulle give sundhedsprofessionel 2 feed-back på feed-backen

 

CFD havde på forhånd lavet feed-back materiale, som medarbejderen der skulle give kollegial feed-back kunne følge. Materialet bestod af et skema, hvor den der skulle modtage Feed-back præciserede, hvad der ønskedes feed-back på, samt et observationsskema OPI (observation-påvirkning-ideer) som feed-backen kunne struktureres efter.  Dette materiale udgjorde selve strukturen for feed-backen, men kvaliteten af indholdet i feed-backen, er en anden sag.

Forud for samtalerne havde vi gennemført en workshop, hvor vi introducerede medarbejderne til feed-back og den neuroaffektive relationsteori. Teorien betyder kort fortalt, at det er nødvendigt at kunne registrere sig selv, herunder sine følelser, tanker og nervesystem. Dette er en nødvendighed for at kunne opdage, hvad der hører til hos en selv, den anden og i relationen.  Feed-backen bliver derfor givet fra egen ”banehalvdel” og handler både om de konkrete observationer, men mindst lige så meget om sansningen af kontakten og effekten af dialogen.

 

Erfaringer fra projektet:

På den anden workshop som vi gennemførte, fik vi tilbagemeldinger om projektet. Flere medarbejdere havde tendens til at føle sig usikre inden sessionerne, i frygten for ikke at være god nok, når en anden ser en over skulderen.

”Man bliver mere selvbevidst når nogen betragter en. I vores gruppe var vi dog godt bekendte med hinanden, så det var en tryg oplevelse i en situation, som ellers godt kan være lidt intimiderende”
– Line, diætist.

Erfaringerne fra projektet taler om en ubetinget god oplevelse, hvor medarbejderne kom tættere på hinanden, lærte en masse og fik udvidet deres kommunikationsrepertoire.

Vi har især fået to ting ud af processen: For det første har vi lært hinanden bedre at kende, fordi vi har fordybet os i noget sammen. For det andet har vi fået redskaber til hvordan vi skal håndtere hinanden i bestemte situationer. Det har betydet en hel masse, det er jeg ikke i tvivl om
– Maria, sygeplejerske.

Vores erfaring er endvidere, at når feed-back bliver en integreret del af kulturen i en gruppe der arbejder sammen, frigøres der ledelsestid. Lederen skal ikke længere fungere som ”oversætter” eller ”brobygger” i forhold til kritik, eller utilfredshed kollegaer imellem. Medarbejderne bliver i højere grad selv i stand til at kommunikere, også når der skal gives feed-back på noget der er svært.

”Det er den bedste investering i medarbejderes kompetenceløft og faglighed, men også i det kollegiale samarbejde og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Men det kræver træning og det skal man være villig til”
– Trine, udviklingskonsulent.

Arbejdet med kollegial feed-back læres ikke på en dag, men skal trænes. Træningen foregår i medarbejdernes hverdag, og det er netop den træning, der er så værdifuld.

 

 

WOHA har i 2020 gennemført 3 workshop á 3 timer samt 15 individuelle feed-back sessioner i triader til den feed-back givende medarbejder.  I 2021 gennemføres 2 workshops for nye kollegaer (efter sammenlægning af Diabetes og hjerteområdet), 14 individuelle sessioner samt 2 heldagsworkshops for udviklingskonsulenter og ledelsen.

Back To Top