KOLLEGIAL FEEDBACK
– INTEGRERET I HVERDAGEN

I ønsker at opbygge en intern feedback kultur, hvor I kan bruge den kollegiale feedback til at højne kvaliteten af jeres arbejde og samarbejde.

I ved, at der er et stort uudnyttet potentiale i at bringe jeres mange forskelligartede erfaringer og kompetencer mere i spil. Når den kollegiale feedback bliver en integreret del af jeres hverdag, er det en meget effektiv – og billig – måde at sikre en løbende opkvalificering af jer alle.

En respektfuld feedbackkultur er desuden en direkte vej til at opbygge psykologisk tryghed i din organisation. Det gør jer i stand til at tale sammen, både om det, der går godt og det, der er svært.

ET FEEDBACK FORLØB VIL GIVE JER:

  • En fælles forståelse for hvad feedback er, og hvordan I kan bruge det i jeres hverdag.
  • Enkle modeller til at forstå, hvordan I giver den gode feedback og de faldgruber, I skal undgå.
  • Træning i at give feedback til hinanden på en anerkendende og udviklende måde.
  • Et trygt rum til at dele erfaringer med feedback, og den læring der opstår ud af feedbacken.
  • Personlig sparring og feedback fra en erfaren konsulent, der gives med nænsomhed og respekt for den enkeltes udgangspunkt.

“WOHA er en seriøs samarbejdspartner med høj etik i opgaveløsningen og høj faglig kompetence. Altid 100% faglig kompetent og nærværende respons”.

Susanne Juul Jarlov, Personalechef Fødevarestyrelsen