EKSISTENTIELLE SAMTALER

Har du behov for at dykke ned i lidt dybere lag og få ro til at udforske, hvordan det er at være dig i dit liv?

Hvad er vigtigt for dig? Hvad trækker i dig? Hvad vil livet med dig?

Måske er du midt i en overgang? Fra kollega til chef? Fra chef til medarbejder? Fra fastlønnet til selvstændig? Fra fuldtidsfar til delefar? Fra gift til single? Fra stærk til sårbar eller til at kunne begge dele? Fra det du kender, til det ukendte?

Måske du er ved at erkende, at du kan være så meget mere? At du kan rumme flere modsætninger, som åbner for nye måder at være på.

Samtalerne kan folde sig ud i mange retninger. Vi bevæger os med nysgerrigheden og med lysten. Vi kan trække på gamle tænkere, nye inspirationskilder, drømme, følelser, kroppens signaler og behov, dybdepsykologi, kreative tilgange og meditative tilstande. Vi går efter det, der giver mening.